STING i nytt avtal med Swedish ICT

STING, Stockholm Innovation & Growth, har tecknat ett samarbetsavtal med Swedish ICT Research AB. Avtalet syftar till att förbättra stödet till innovatörer och entreprenörer som försöker kommersialisera tekniska innovationer.

Avtalet innebär att Swedish ICT, med dotterbolagen Acreo, SICS och Interactive Institute, kommer att kunna stödja STINGs inkubatorbolag med teknisk verifiering och produktutveckling. Swedish ICT ska också bistå STING med teknisk och affärsmässig utvärdering av projekt som ansöker till STINGs inkubator eller som söker finansiering från STING Capital. Swedish ICT kommer även att fungera som teknisk sparringpartner åt STINGs affärscoacher.
– Vi har samarbetat med Acreo och SICS i flera år men med detta avtal fördjupar vi samarbetet ytterligare och skapar tillsammans ett mycket intressant och starkt system. Acreo och SICS har både mycket omfattande produktutvecklingskompetens och mycket bra nätverk. Genom detta samarbete får STING och STINGs bolag full tillgång till detta vilket vi är mycket nöjda med, säger Pär Hedberg vd för STING.

Swedish ICT har sedan flera år en kommersialiseringssupport för idéer med ursprung i forskningsinstituten. Avtalet innebär att STINGs samlade kompetens och resurser blir en integrerad del av Swedish ICTs kommersialiseringssupport. Utöver tillgången till STINGs nuvarande program och resurser ska STING stödja Swedish ICT att utveckla kompletterande delar i sitt kommersialiseringssystem. Avtalet ska därmed bidra till att skapa ett samlat professionellt innovationssystem för STING och Swedish ICT i Stockholm.
– Avtalet med STING är viktigt för oss då det hjälper oss att verifiera vilka projekt som har en kommersiell potential. Vi får också en förbättrad tillgång till STINGs olika program och genom samarbete kan vi snabbare få ut fler kommersiella projekt på marknaden och bidra till att det bildas fler företag från forskningsprojekt, säger Hans Hentzell, vd för Swedish ICT.

Comments are closed.