Hans Vestberg blir vd för Ericsson

1 januari 2010 avgår Carl-Erik Svanberg och Hans Vestberg, idag CFO, tar över som vd för Ericsson. Svanberg blir i stället vd för oljebolaget BP, världens fjärde största företag.

Hans Vestberg har haft en rad positioner i Ericsson sedan han började 1991. Bland annat har han haft chefsbefattningar (som CFO och Controller) i organisationerna i Kina, Brasilien och USA. Han var också vd för Mexikoorganisationen från 2002 till 2003.
2003 utnämndes Vestberg till chef för affärsenheten Global Services och han blev Executive Vice President år 2005. 2007 fick han positionen som Chief Financial Officer för Ericsson -koncernen.
CEO Carl-Henric Svanberg sitter kvar som vd fram tills årsskiftet. Han kommer att fortsätta som styrelsemedlem och medlem av "Ericsson Board of Directors".

Comments are closed.