Startar ny civilingenjörsutbildning

En ny civilingenjörsutbildning inom mjukvaruteknik som betecknas vara helt unik av startas på Linköpings universitet. Hösten 2013 tas de första studenterna in.

– Vi möter en starkt ökande efterfrågan på civilingenjörer med djupa kunskaper i mjukvaruteknik, säger Anna Bergek, prodekan på teknisk fakultet, Linköpings universitet.

Det nya civilingenjörsutbildningen i mjukvaruteknik ska utbilda problemlösare som känner igen och kan använda en mängd olika programmeringsspråk och utvecklingsmetoder. Behoven ser helt olika ut om det handlar om att uppgradera ett existerade mjukvarusystem hos Saab, utveckla kommunikationssystem hos Ericsson eller ta fram innovativa appar för mobilmarknaden.

– De ska få en förståelse för att olika programmeringsspråk är uppbyggda på olika vis för att enkelt kunna sätta sig in i de språk de kommer i kontakt med i arbetslivet. De ska också kunna välja rätt språk givet en viss applikation. Inget språk är bäst på allt, säger Fredrik Heintz på institutionen för Datavetenskap, IDA, som leder arbetet med att utveckla det nya programmet.

Entreprenörskap, innovation och beredskap för förändring är andra viktiga delar av utbildningen.

– iPhone kom 2007 och Androidtelefonerna året efter. Idag är efterfrågan gigantisk på folk som utvecklar mobilappar. På fem år, lika lång tid som det tar att utbilda en civilingenjör, har det växt fram en helt ny industri, påpekar han.

Den nya utbildningen ska försörja näringslivet med kompetens inom fyra områden:

  • Datadrivet beslutsfattande, hur man hittar och sorterar i stora datamängder och får informationen begriplig och användbar.
  • Storskaliga distribuerade system – själen i svensk industri – de system som finns i bilar, lastbilar, flygplan, robotar med mera.
  • Mobila och sociala applikationer. Det finns 1,5 miljarder mobila internetabonnemang i världen och antalet ökar exponentiellt.
  • Artificiell intelligens och robotik. För utveckling av förarlösa fordon och robotar som naturligt kan samarbeta med människor för att till exempel kunna ta hand om en åldrande befolkning.

Målet är också att attrahera nya kategorier av studenter till tekniska utbildningar.

– Vi arbetar hela tiden med att bredda rekryteringen, det gäller att få hit ungdomarna så att de förstår hur roligt det är med teknik, säger Anna Bergek avslutningsvis i ett pressmeddelande.

Comments are closed.