Starkt kvartal för HANZA

Trots ett fortsatt ansträngt materialläge, ser HANZA att det andra kvartalet utvecklas starkt. Orsaken är en kombination av hög efterfrågan och ett framgångsrikt expansionsprogram som avslutas under innevarande år.

Analytiker som följer bolaget uppskattar i genomsnitt att omsättningen för kvartal två ska uppgå till ca 788 MSEK med ett rörelseresultat (EBITA) om ca 46 MSEK. Bolaget bedömer att omsättningen för kvartal två kommer att överstiga 850 MSEK med ett rörelseresultat (EBITA) över 50 MSEK. Bolaget ser en marginalökning i segment Övriga marknader, samtidigt som segment Huvudmarknader fortsätter uppvisa en stark marginal.

Det betyder bolagets hittills högsta omsättning och resultat för ett enskilt kvartal. Ackumulerat 12 månader (”rullande 12”) bedöms omsättningen därmed uppgå till ca 3 miljarder med ett rörelseresultat överstigande 170 MSEK.

Comments are closed.