Stärker sin position inom mobil kommunikation

Skåne är ett allt viktigare centra för mobil kommunikation. Nu samverkar Högskolan i Kristianstad, RIM och Sony Mobile Communication för att stärka regionen ytterligare samtidigt som flera nya medlemmar hälsas välkomna till centret Mobile Heights.

Mobile Heights välkomnar nu flera nya medlemmar till klustret som ska stärka södra Sverige som en ”hot spot” inom mobilindustrin: Amanzitel, Anritsu, HTC, Högskolan i Kristianstad, Jayway, Redikod, RIM och Swedish Institute of Computer Science (SICS). Även Huawei har gett preliminära indikationer för medlemskap.

Joakim Nelson, styrelseordförande i Mobile Heights, är glad över att fler aktörer väljer att arbeta tillsammans:
– Vi ser positivt på att fler mobilföretag väljer att komma till södra Sverige och Lund, som är ett av världens viktigaste centra för mobil kommunikation. Det är som med Silicon Valley, alla vill vara med där det händer, där alla andra redan är.

Med mobilklustret Mobile Heights som bas agerar medlemsorganisationerna tillsammans för att etablera södra Sverige som en internationellt ledande region för forskning, innovation och entreprenörskap inom mobil kommunikation och hela dess värdekedja; hårdvara, mjukvara och tjänster. Bland annat ger medlemmarna regelbunden feedback till mobila uppstartsbolag i acceleratorn Mobile Heights Business Center (MHBC).

– Genom Mobile Heights får uppstartsbolagen i MHBC tillgång till etablerade företags kompetens, kontaktnät och support. De etablerade företagen får chansen att träffa ny innovation och idéer och tillämpningar på deras produkter. Detta har ett mycket stort värde för båda parter, säger Joakim Nelson.

Högskolan i Kristianstad är ny som medlem i Mobile Heights och Daniel Einarson är Lektor i datavetenskap:
– Vi hoppas att samarbetet i Mobile Heights ska ge oss stöd på olika sätt för våra nyare forskningsambitioner som handlar om att använda IT-baserade mobiltekniker inom vård och omsorg, områden som man är erkänt starka på inom Högskolan Kristianstad.

– Som utbildningsanstalt ser vi fram emot nära kontakter med Mobile Heights och allt som detta möjliggör, såsom inspiration för våra utbildningar, projektjobb, examensarbeten och anställningsbarhet för studenter. För att kunna skapa god attraktionskraft i våra IT-utbildningar är det också bra att visa tydliga kopplingar till modern spetsteknik och bra näringslivskluster, precis det som Mobile Heights representerar, säger Daniel Einarson.

Verksamheter som bedrivs inom Mobile Heights är EU-projektet Mobile Vikings och acceleratorn Mobile Heights Business Center. Forskningscentrumen SOS, EASE och NMSA ingår också i Mobile Heights-sfären. Grundare av Mobile Heights är Ericsson, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet, Malmö Högskola, Region Skåne, Sony Ericsson/Sony Mobile Communications, ST-Ericsson och Telia Sonera. Mer information finns på www.mobileheights.org

Comments are closed.