Stark rapport från Mycronic

Mycronic, som utvecklar och producerar tillverkningsutrustning för elektronikindustrin, rapporterar en fördubblad försäljning och en kraftigt förbättrad vinst för 2014, jämfört med året innan.

Orderingången för det fjärde kvartalet landade på 618 miljoner kronor. Upp från 372 miljoner kronor för Q4 2013. För helåret är motsvarande siffror 2 028 miljoner kronor, upp från 1 053 miljoner kronor året före. Nettoförsäljningen uppgick till 656 (325) miljoner kronor för kvartalet och 1 475 (997) miljoner kronor för helåret.

EBIT uppgick till 231 miljoner kronor för Q4 2014 och 277 miljoner kronor för helåret, att jämföras med 42 miljoner kronor respektive 32 miljoner kronor 2013. Vinsten per aktie ökade från 0,14 kronor 2013 till 2,72 kronor för 2014.

– Vi är stolta över det gångna året, där koncernens orderingång och omsättning ökade med 93 respektive 48 procent. Mycronic rapporterade ett positivt EBIT och starka marginaler för det sjätte kvartalet i rad. För helåret 2014 var rörelsemarginalen 19 procent. Det fjärde kvartalet bidrog i hög grad till detta resultat. Vi har också inlett 2015 med en rekordhög orderstock på 702 miljoner kronor, där lejonparten kommer att levereras under innevarande år, säger Lena Olving, vd och koncernchef för Mycronic AB.

Mycronic hänvisar till den positiva utvecklingen inom elektronikindustrin i allmänhet och inom de delar av industrin där Mycronic är verksamma som bidragande faktorer bakom årets tillväxt. ”Men årets resultat är också ett bevis på att företagets produktutvecklingsplan är på rätt väg”.

– Mycronic har en stark position i dag med ett helt nytt produktprogram som lanserats under de senaste 15 månaderna. Tillsammans med den gynnsamma marknadsutvecklingen för SMT-utrustning har resultatet blivit en 27-procentig ökning av orderingången inom affärsområdet SMT. Samtidigt har vi utvecklat, färdigställt och levererat den första P-80 maskritaren snabbare än väntat, säger Lena Olving.

Under 2014 erhöll Mycronic totalt åtta beställningar på maskritare. Orderingången visar en betydande tillväxt men pekar också på den oregelbundenhet som finns inom marknaden för mönsterritare. Investeringarna i maskritare gjordes inte enbart i avancerad utrustning för bildskärmstillverkning utan också för utrustning inom fyra andra segment. Investeringsbehovet inom de olika segmenten varierar och det är mer av en slump att dessa inträffade mer eller mindre samtidigt under 2014, enligt Mycronic.

– Vi har etablerat en produktutvecklingsplan som stödjer en långsiktigt hållbar tillväxt för företaget, med lönsamhet i fokus, och det är vad vi är för närvarande verkställer. Vi levererar nya, konkurrenskraftiga produkter som är i synk med kundernas förändrade behov. Det är därför det är glädjande att rapportera Ett sådant här starkt resultat för helåret 2014. Dessutom är kassaflödet starkt och det ger oss en fortsatt god finansiell ställning, vilket möjliggör fortsatt tillväxt.

Comments are closed.