Standardiserade Li-Jonbatterier från Celltech

Från Celltech kommer nu ett antal uppladdningsbara Li-Jonbatterier i standardutförande. Tanken är att få ner projekttiderna och startkostnaderna för kunderna.

 

– Med ett standardiserat litium-jonbatteri, som redan från början är godkänt och klart för transport, underlättar vi våra kunders produktutveckling och möjliggör en snabbare lansering för dem på marknaden, säger Jesper Björkén, VD för Celltech. Många upplever att det är komplicerat och mycket kostsamt att ta fram ett kundspecifikt litium-jonbatteri. Sedan 1 april har dessutom de regulatoriska kraven på tester och transport av litium-jonbatterier skärpts ytterligare. Därför lanserar vi Li-Jonbatterier som direkt lever upp till transportkraven UN38.3.
Det finns många fördelar med Li-Jonbatterier. Batterierna har betydligt högre energidensitet jämfört med många andra batterikemier. Det innebär mer kraft och längre drifttid utan att batteriet väger mer. Li-jon har dessutom lång
livslängd.
– Ett Li-Jonbatteri kan under rätt förutsättningar laddas och laddas ur mer än 2000 gånger. Batteriet har dessutom en väldigt låg självurladdning, vilket gör att det behåller sin lagringskapacitet under lång tid. Nu kan även våra kunder med mindre volymer få tillgång till transportgodkända litium-jonbatterier, vilket vi tror kommer
att uppskattas.
Det nya sortimentet standardiserade Li-Jonbatterier presenterades på S.E.E.

Comments are closed.