ST ser viss ljusning

Vid ett möte med analytiker i New York på fredagen sa ledningen för STMicroelectronics att de förväntar sig en snabbare återhämtning för halvledarmarknaden än vad de tidigare antagit. ST:s chefer menar att efterfrågan från kunder i Kina och i resten av Asien har återhämtat sig sedan slutet av första kvartalet och att tidiga förbättringar på marknaden har bekräftats under de senaste två veckorna. STMicroelectronics vill dock avvakta ytterligare, till i slutet av det andra kvartalet, för att utvärdera styrkan i återhämtningen. Enligt företagets prognos kommer omsättningen att öka med upp till 16 procent under innevarande kvartal jämfört med kvartal 1, även om det fortfarande finns osäkerheter. Försäljningen i Europa, Japan och USA är dock fortfarande svag. Och till det bedömer ST att den totala chipmarknaden kommer att minska med 25 procent under 2009.

Comments are closed.