SSOCC14 på Vadstena klosterhotell

Den 12 till 13 maj hålls den svenska ”system-on-chip”-konferensen SSoCC´14 på Vadstena Klosterhotell. Konferensen, den 13e i ordningen, har som mål att inspirera och utbilda forskare och studenter, ge en översikt av den forskning om SoC som pågår  och stimulera till samarbete mellan forskare.

Sedan 2006 har konferensen organiserats av IEEE Sweden Solid-state circuits/circuits &systems joint chapter och den här gången har de lokala arrangemangen utförts av Linköpings universitet.
Förutom muntlig presentation av inlämnade tekniska uppsatser, ”papers”, har några gästtalare från industri och akademi bjudits in.
Dessa är: Erik Klumpernick, TU Twente, Holland och  Franz Dielacher, Infineon Technologies AB som båda utpekas av IEEE som särskilt uppskattad föredragshållare) samt Mikael Syväjärvi, Linköpings universitet. dessutom kommer någon ännu inte namngiven person från Acreo att tala om den senaste utvecklingen på området tryckt elektronik.
Organisationskommittén uppmanar alla nordiska doktorander inom halvledarkretsar och systemlösningar i halvledare att delta och presentera sina senaste arbeten. Det finns inga restriktioner som hindar att resultaten presenteras i andra sammanhang. Priser kommer att ges till bästa studentuppsatser och presentationer (analog/RF samt digitala kretsar/system).
Läs mer på http://www.ek.isy.liu.se/SSoCC14/
Frågor kan ställas till ssocc14@isy.liu.se

 

Comments are closed.