Ny bättre maskritare från Micronic

Maskritaren Prexision-80 från Micronic Mydata ger bättre bildkvalitet och ökad effektivitet i produktionen av fotomasker för bildskärmspaneler. Prexision-80 ersätter Prexision-8 som den mest avancerade maskritaren.

Prexision-80 bygger på den väl beprövade Prexision-plattformen och innehåller flera nya tekniska lösningar som ger högre prestanda. Maskinen är utvecklad för en kostnadseffektiv tillverkning av de mest avancerade fotomaskerna.
– Både fotomasktillverkarna och bildskärmstillverkarna möter allt fler utmaningar för att tillverka de mest avancerade produkterna. Vi ser en fortsatt trend mot skärmar med allt högre upplösning, vilket ställer högre krav på fotomaskerna. En ny maskritare behövs därför, säger Magnus Råberg, affärs-områdeschef för Mönsterritare på Micronic Mydata AB. Förbättringarna med Prexision-80 innebär bättre produktionsplanering och högre produktionsutbyte för fotomasktillverkarna samt ett högre produktionsutbyte för bildskärmstillverkarna.
Prexision-80 kan levereras under andra halvåret 2014.

Comments are closed.