SSF stödjer ukrainska forskare med 30 miljoner kronor

Ukrainska forskare som kommer till Sverige under 2022 kan nu söka bidrag för att bedriva sin forskning här. 30 miljoner kronor avsätts i utlysningen ”SSF bidrag till ukrainska forskare 2022” som vänder sig till ukrainska medborgare med en doktorsexamen.

Forskaren måste anställas av ett svenskt universitet eller forskningsinstitut under projekttiden. Olika anställningsformer är tillåtna, allt ifrån tillfälliga anställningar som postdoktor eller gästprofessor, till mer permanenta tjänster.

Forskaren kan maximalt ansöka om tre miljoner kronor och projektet kan pågå i upp till tre år. En avsiktsförklaring, ett ”Letter of Intent”, ska lämnas in av den svenska värdinstitutionen.

Forskningen ska bedrivas inom SSF:s områden: naturvetenskap, teknik och medicin.

Bidraget ska i första hand gå till lön för den anställde, men eventuellt överskott kan också användas för, till exempel resor, konferenser eller till förbrukningsmaterial. En overheadkostnad på 35 procent på de direkta kostnaderna är tillåtet.

Ansökan ska skrivas på engelska och kan skickas in under hela 2022.

Projektet ska starta senast 2023. För mer information och fullständig utlysningstext, se SSF:s hemsida: strategiska.se.
Bidragsbeslutet tas inom en månad efter att ansökan har mottagits.

Comments are closed.