Bevara affärskontinuiteten under strömavbrott

Obehindrad tillgång till el är ett extremt viktigt verktyg för i princip alla företag. Men störningar på elmarknaden kan orsaka avbrott i försörjningen. Vad kan man som företag göra för att minska risken för att påverkas av strömavbrott? Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton, lyfter fram fyra faktorer som bidrar till att hålla affärerna i gång även utan el.

Dagens höga volatilitet på elmarknaden beror på flera saker. Bland annat ett ökat inslag av förnybar energi, som är renare än andra energikällor men inte lika pålitlig. Dessutom har den ökade elektrifieringen i samhället ökat efterfrågan på el vilket har pressat distributionen. Följden av detta är fler och längre strömavbrott, vilket i sin tur drabbar verksamheter som inte kan hålla i gång arbete eller produktion. Något som i förlängningen också kan orsaka stora ekonomiska förluster.

För att undvika alltför svåra konsekvenser av ett strömavbrott finns det flera saker ditt företag kan göra. Nedan följer fyra viktiga åtgärder som minskar utsattheten:

* Ha en detaljerad krisplan för hur företaget ska agera när elen försvinner. Det kan handla om allt ifrån vilka roller personalen ska ha i en sådan situation till att identifiera vilka nyckelfunktioner som måste vara i gång i någon form, även under ett strömavbrott.

* Investera i en UPS, Uninterruptible Power Supply, som säkrar elförsörjningen när ordinarie ström försvinner. Ett exempel är Eaton UPS med ESS-teknologi, som är energieffektiv med lågt koldioxidavtryck samt låg driftskostnad. Eaton UPS har EnergyAware som bidrar till frekvens- och spänningsstabilitet i nätet genom FFR, Fast Frequency Reserves.

* Undvik effekttoppar från t.ex. elbilsladdare. När fler elbilar används i verksamheten kommer effektbehovet att öka. Med hjälp av energilagringslösningar som Eaton xStorage med Energy Management System Software som fördelar tillgänglig energi över dagen kan du få den effekt du behöver utan att utgifterna ökar eller att extra kraft från elnätet behövs.

* Se till att din it-infrastruktur är uppdaterad. Med ett välorganiserat it-system kan alla medarbetare fortsätta arbeta oavsett enhet och plats via fjärråtkomst. Vid nätverksstörningar bör det också gå att byta it-leverantör eller datacenter på ett effektivt sätt för att kunna fortsätta

Comments are closed.