Spänningsomvandlare driver bilens LED

ALT80802 från Allegro driver tre till fyra LED, strömförsörjd av 12 V batteri. Det kan vara dimljus, extraljus, varselljus, belysning i backspeglar eller annan belysning i bilar.

Kretsen är en spänningsomvandlare/reglulator som kan switchas med 2 MHz. Tack vare pulsbreddmodulering kan ljuset dimras. I ”buck mode”, dvs spänningssänkning, kan kretsen direkt driva 1 – 2 W LED, eller upp till 12 W LEDar från redan spänningshöjd kraft.

ALT80802 ger konstant utström för att direkt driva effektstarka LED. För att minska störningarna (EMI) tillämpas ”dithering”, dvs viss stokastiskt fördelad frekvensavvikelse kring grundfrekvensen för switchning. Frihjulsdioden bryter med mjukt frånslag och switchförloppens stig- och falltider är väl kontrollerade.

Klockoscillatorn kan leverera upp till 2,5 MHz och ställas in så att den inte hamnar på oönskade frekvensband. I kretsen ingår en MOSFET för buck-omvandlare, eller för inverterad buck-boost-omvandling. En 50 V-tålig anslutning för ”enable” kan anslutas till Vin för automatisk start.  Inspänningsområdet 3,8 till 50 V ökar användningsområdet.
I läget för strömstyrning , och med enkel yttre kompensation, kan ALT80802 svara på snabba transienter.

Bland de skyddsfunktioner som finns i ALT80802 märks strömbegränsning, puls för puls och kortslutningsskydd i ”hic up”-mod. Frihjulsdiod och bootning skyddas vid öppen/kortsluten krets, underspänning på ingången eller mot överhettning.

ALT80802 uppfyller AEC-Q100 och är kapslad i en 10 anslutningars DFN-kapsel.

Comments are closed.