SP utökar satsningen på 3D-printing

Forskningsinstitutet SP meddelar att de nu breddar sin kunskap och ökar sin satsning kring 3D-printning, eller additiv teknik som det också kallas. Nyligen öppnades nya laboratorier i Göteborg där bland annat två ”state-of-the-art”-skrivare för olika typer av material installerats.

Nu öppnas möjligheterna för avancerad material-, process- och applikationsforskning på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Additiv tillverkning är en teknik som får ett allt starkare fotfäste i svensk industri och akademi då möjligheterna med tekniken är många. I syfte att stärka svenskt näringsliv och svensk industri meddelar SP att forskningsinstitutet nu ökar sin satsning på området. SP driver och deltar i flera behovsdrivna projekt inom additiv teknik och har såväl bred kunskap som ett antal forskare med specialistkompetens inom området.

– Vi vill bidra till att den svenska infrastrukturen snabbare och mer effektivt ska kunna ta till sig tekniken, och behoven från svenskt näringsliv är den viktigaste prioriteringen, säger Joakim Ålgårdh, forskare på SP.

Med de nya utrustningarna finns nu möjlighet att utföra material- och processutveckling kring olika typer av material, såsom polymerer och biologiska material. Dessutom kan levande material som mänskliga celler printas i en så kallas 3D Bioplotter. Efter printning kan de producerade materialen och komponenterna noggrant utvärderas i den infrastruktur som finns på SP.

Sedan tidigare har SP arbetat med flera projekt inom 3D-printning, bland annat inom additiv tillverkning av metall. Tidigare i år disputerade Joakim Ålgårdh (fd Karlsson) på just process- och materialutveckling kring additiv tillverkning i metall.

– Min avhandling berörde möjligheterna att tillverka små komponenter med hög upplösning i metall, samtidigt som jag ville behålla de goda materialegenskaper som fås med additiv teknik, säger Joakim och fortsätter;

– Mitt projekt var ett samarbete mellan SP, Uppsala Universitet, Dentware AB och Arcam AB. Arcam utvecklar och tillverkar utrustning och material för elektronstrålesmältningsteknik (EBM) som används för att tillverka exempelvis metallkomponenter för flygmotorer och medicinska implantat. Innan mitt doktorsarbete arbetade hos Arcam med just materialutveckling.

I ett pågående projekt koordinerar SP arbetet med att optimera användandet av additiv tillverkning i svensk industri.

– Vi skapar riktlinjer för hur företagen ska närma sig tekniken och få ut det bästa av den, utan att behöva uppfinna hjulet på nytt, säger Sofia Målberg, projektledare på SP och för projektet OPTIPAM.

Nyligen införskaffades en så kallad 3D Bioplotter i ett samarbete med Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs Universitet. I bioplottern kan man printa levande mänskliga celler eller andra typer av biologiskt material.

– Runt bioplottern har vi byggt upp en infrastruktur som gör att vi har en helt steril miljö för att odla biologiskt material. Maskinen står i ett renrumslaboratorium som gör att vi direkt kan odla celler i kontrollerad miljö i vår printer, säger Yalda Bogestål, forskare inom biologi på SP.

Hennes kollega Joakim Håkansson berättar att SP i dagsläget är med i ett projekt för framtidens regenerativa medicin där additiv tillverkning av biologiska system ingår som en del i projektet.

Comments are closed.