Soltech slår mynt av satsning i Kina

Soltech Energys satsning i Kina ger resultat. I somras tecknade företaget, tillsammans med sin lokala partner ASP, ett avtal med Ningbo Harbor Cold Storage and Transportation Center, om en solenergiinstallation motsvarande 1,2 MW och nu har ytterligare ett avtal tecknats, den här gången om installation av en solenergianläggning på mellan 1,0 – 1,5 MW.

Den första ordern (från 15/7 2015) handlar om ett system till Ningbo Harbor Cold Storage and Transportation Center och är planerat att driftsättas under fjärde kvartalet 2015. Anläggningen kommer gemensamt att ägas av Soltech och bolagets lokala partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Investeringen uppgår här till cirka 12 miljoner kronor, och kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar. Anläggningen beräknas årligen producera cirka 1 320 000 kWh och generera intäkter motsvarande cirka 2,68 miljoner kronor, eller 22,3 % på investerat kapital. Under avtalets löptid, 20 år, beräknas intäkter motsvarande 53,6 miljoner kronor genereras.

Det senaste avtalet handlar om att Soltechs 51-procentigt delägda kinesiska dotterbolag Advanced Soltech Renewable Energy (ASRE) ska installera en solenergianläggning på mellan 1,0 – 1,5 MW för produktion av elektricitet på taket av Advanced Solar Powers (ASPs) fabrik i Kina. Systemet kommer ägas av ASRE och planeras driftsättas under fjärde kvartalet 2015. Investeringen uppgår till cirka 10 – 15 miljoner kronor och ASP förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar. ASP är Soltechs partner i Kina och ägare till 49 procent av ASRE. Systemet beräknas årligen producera cirka 1,2 – 1,8 kWh och generera intäkter för ASRE motsvarande cirka 2,3 miljoner kronor. Under avtalets löptid, 20 år, beräknas anläggningen generera ackumulerade intäkter motsvarande cirka 45,5 miljoner kronor för ASRE.

Om Soltech
Soltech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

Comments are closed.