Sogetel bygger ut optonät

Den kanadensiska operatören Sogetel har uppgraderat sitt optiska transportnät med utrustning från Transmode för att öka både räckvidden och kapaciteten över Quebec. Det nya nätet levererar högre hastighet och kapacitet för Sogetels metronät i fler än 20 städer i delstaten, inklusive Montreal och Quebec City.

Sogetel är ett av de största oberoende, inhemska, telekommunikationsföretagen i Kanada. Företaget erbjuder alla typer av teletjänster inklusive fast och mobil telefoni, TV, Internet och molntjänster.
Sogetels nya paketbaserade optiska system är baserat på Transmodes TM-Series och ökar kapaciteten i det regionövergripande nätet väsentligt. Nätet förkonfigurerades vid Transmodes huvudkontor i Stockholm och transporterades och installerades sedan på bara två veckor av Transmodes tekniker och Sak Data. Installationen gjordes dessutom utan att några redan driftsatta tjänster stördes.
Det nya nätet kan vid behov lätt uppgraderas med integrerade Lager-2 paket-optiska funktioner, transpondrar för 100G eller mer och med ROADMs, allt i samma chassin, vilket ger Sogetel en skalbar och flexibel infrastruktur.

Comments are closed.