SoC för 2-vägs digital radio

Freescale har tagit fram en krets som innehåller ARM-processor, mjukvarudefinierat modem, sändare/mottagare samt audiokonvertrar och som stödjer ett växande antal digitala protokoll.

Kärnan i MC13260 består av en 32 bit ARM-9-processor. Denna högintegrerade krets kräver en tredjedel så många komponenter som andra lösningar på marknaden och tar därför liten plats på kretskortet.
Vektormodulatorn/demodulatorn är optimerad för kommunikationssystem och mjukvarustyrd.  Processorn för detta arbetar med låg effekt men med högre MIPS-tal än de generella signalprocessorer som idag används i 2-vägsradio. Den mjukvarudefinierade plattformen kan anpassas till standarder i utveckling.
RF-transceiverns prestanda skiljer sig från andra med så hög integrationsgrad.  exempelvis kan 75 dB grannkanalselektivitet uppnås i ett system med 12,5 kHz kanaldelning. Syntesoscillatorn ger mycket lågt fasbrus inom sitt avstämningsområde, 60 till 960 MHz.

 

Comments are closed.