Snabbaste wifi heter nu wifi 6

Trådlösa nät enligt standarden IEEE802.11ax, eller som Wi-FI Alliance betecknar den, Wi-Fi 6, ger mycket snabba överföringshastigheter tack vare MIMO och komplex modulation. På liknande sätt har Wi-Fi Alliance nu döpt tekniken för IEEE802.11ac till Wi-Fi 5 och IEEE802.11n till Wi-Fi 4. Apparater kommer att märkas med någon av dessa symbolerna.

Tekniken för wifi 6 ger högre datahastigheter än wifi 5, ökad kapacitet, bra prestanda i täta miljöer och därtill även förbättrad energihushållning. Intel talar om 40 procent högre topphastighet: 2401 Mbit/s vid två dataströmmar(MIMO), jämfört med 1733 Mbit/s i system som utnyttjar 160 MHz bandbredd. Med fyra dataströmmar kan hastigheten uppgå till 4,8 Gbit/s, vilket är 2,7 gånger så snabbt som för wifi 5.

Komplex modulation
Ned- och upplänkarna tillämpar OFDMA, orthogonal frequency division multiple access. Var och en av de 1024 bärvågorna är kvadratur-amplitudmodulerade, 1024 QAM. Jämfört med tidigare versioner har MAC, media access control, förbättrats för att öka datagenomströmmens hastighet och datakapacitet, samtidigt som fördröjningarna kunnat minskas. Det blir också möjligt att skapa mera robusta utomhussystem.

Wifi 6 tillämpar också MU-MIMO, multi user-multiple input-multiple output, vilket kommer till nytta vid nedströms dataflöden.

Comments are closed.