Snabbare systemmodeller för radar

Förbättringar i version 2013a (R2013a) för Phased Array System Toolbox och SimRF gör nu att konstruktörer som utvecklar system för trådlös kommunikation och radar snabbare kan modellera och simulera systemen i MATLAB och Simulink.

Phased Array System Toolbox används för att modellera kompletta system av fasstyrda gruppantenner och för att bearbeta inhämtade radardata med hjälp av ny funktionalitet för modellering av polarisation, gruppstörning och bredbandiga gruppantenner. SimRF innehåller en helt ny Circuit Envelope-lösare som reducerar simuleringstiden. SimRF innehåller också ett utökat bibliotek av komponenter för simulering av RF-transcievers på systemnivå. Förbättringarna gör det lättare för konstruktörer som utvecklar radar- och kommunikationssystem att modellera allt mer komplexa scenarion med större precision och bättre prestanda.
Den huvudsakliga uppdateringen i Phased Array System Toolbox omfattar:
* Modellering av monostatiska och multistatiska radarsystem, inklusive punktmål, free space-utbredning, ytstörningar och störsändare, som underlättar uppskattning av maxräckvidd, toppeffekt och signalbrusförhållande för ett radarsystem.
* Modellering av sensor arrays och subarrays med godtyckliga geometrier för strålningsmönsteranalys av linjära, planara och konforma mottagare.
* Polarisation och plattformsrörelsespecificering för gruppantenner och mål.
* GPU-stöd för snabbare modellering av störningar.

De viktigaste förbättringarna i SimRF:
* Snabbare Circuit Envelope-simulering för modellering av system med multipla frekvensbärvågor i en godtycklig arkitektur. I kombination med ekivalenta basbandsmodeller för tidsdiskret simulering av kaskadkopplade system med en bärfrekvens möjliggör detta snabb RF-modellering och simulering på systemnivå.
* Snabbare uppstart av simuleringar.
* Förenklad uppsättning av Circuit Envelope-simuleringar med ett förbättrat konfigurationsblock, bland annat obegränsat antal simuleringsfrekvenser och automatiskt val av fundamentala frekvenser.
* Nya modeller för aktiva och passiva komponenter (förstärkare, mixer, LC-nät, omvandlare, brus) och möjlighet att definiera egna SimRF-modeller i Simscape-språket.
R2013a, inklusive de uppdaterade versionerna av SimRF och Phased Array System Toolbox, är tillgänglig nu.

Comments are closed.