Snabbare schemaritning med DesignSpark Electrical

RS Components gratismiljö DesignSpark, som innehåller E- och M-CAD-verktyg, har utökats med DesignSpark Electrical. Programmet skär drastiskt ned på den tid som krävs för schemaritning och kopplingsscheman inom panelbyggen och elektrisk planering och dokumentation.

Elektriker, installatörer och ingenjörer har samma problem när det gäller planering och dokumentation: att rita scheman och kopplingsscheman och sedan skapa dokumentation är en tidskrävande process. Trots den utbredda användningen av datorer och surfplattor för i stort sett allting annat görs detta fortfarande ofta för hand – eller i bästa fall med hjälp av CAD-program, i första hand avsedda för andra ändamål.
DesignSpark Electrical drar nytta av elektronikkonstruktörernas effektiva användning av komponentbibliotek, med en hög grad av dra-och-släpp-funktionalitet samt en objektorienterad strukturering av konstruktionen. Samtidigt säkerställer DesignSpark Electrical att en stor del av anslutningarna upprättas automatiskt. Verktyget kontrollerar även att inga nummer används på mer än ett ställe.
En lång rad lednings- och anslutningsfunktioner är automatiska, och DesignSpark Electrical underlättar användningen av korsreferenser i realtid samt valideringen av konstruktionen. Efter att en konstruktion godkänts skapas 2D-diagram, kopplingsvägledningar och rapporter automatiskt, och konstruktionen understöds av stycklistor som innehåller de komponenter som behövs.
DesignSpark Electrical ger dessutom tillgång till ett bibliotek med 250 000 elektriska komponenter, till exempel 80 000 komponenter från Schneider Electric. Komponentigenkänningen är en genväg till effektiv objektorienterad konstruktion.
RS Semiconductor visar DesignSpark Electrical på Elmiamässan nästa vecka.

Comments are closed.