Snabbare laddning av mobiltelefoner

Ett smartare laddsystem gör det möjligt att snabbladda sin telefon på mindre än halva tiden. USA-företaget Qnovo har tagit fram en teknik som mäter telefonens laddstatus och hela tiden justerar laddströmmen så att uppladdningen går så snabbt som möjligt, utan att riskera batteriet.


Genom att lägga in laddmjukvaran QNS kortas laddtiden. Med hård/mjukvarulösningen QN200 förbättras också livslängden

Det hela går ut på kontrollera hur mycket laddning som finns i batteriet, hur batteriet har laddats tidigare, vilken temperatur batteriet har och liknande viktiga laddparametrar. Genom att hela tiden kontrollera att alla parametrar håller sig på rätt sida gränsen är det möjligt att utan risk ladda batteriet betydligt snabbare än vad som annars anses lämpligt.
På det här sättet är det möjligt att minska laddtiden kraftigt och "trycka in" mycket mera energi vid tillfällen då man kanske bara har möjlighet att ladda en halvtimma eller mindre.
Enligt företaget kan deras laddteknik också hjälpa till att förlänga batteriernas livslängd. Processen sägs motverka de kemiska åldringsprocesser som förstärks av normal batteriladdning.
Enligt Nadim Maluf, vd för Qnovo, kan tekniken bli tillgänglig för en del telefoner redan nästa år. Företaget diskuterar också med telefontillverkare om att lägga in laddmjukvaran som standard i en del telefoner, vilket skulle kunna ge ännu större förbättringar.

Comments are closed.