Snabbare incheckning för flygpassagerare

Incheckning och ombordstigning på flygplan är ofta en långdragen och frustrerande process. Men med hjälp av ny teknologi från Fujitsu hoppas ansvariga för flygplatserna i Sydkorea att det framöver ska gå i en handvändning – bokstavligt talat.

Korea Airports Corporation har installerat Fujitsus biometriska identifieringssystem PalmSecure på 14 terminaler för inrikesflyg i Sydkorea, för att underlätta och snabba upp identitetskontroll. De berörda terminalerna används idag av fler än 30 miljoner resenärer per år.
Terminalerna är uppsatta vid den identifiering som görs innan man får tillgång till gaten via säkerhetskontrollen och ersätter den manuella kontrollen av ID-kort som gjorts av flygplatspersonal och tagit ett antal sekunder i anspråk per person. Resenärer registrerar sina handavtryck innan den första resan.
Redan under de första månaderna i drift har fler än 160 000 resenärer anmält sig till tjänsten, som använts mer än en miljon gånger och redan bidragit till att minska köbildning, samtidigt som det frigör personal till andra uppgifter. Det gör också det möjligt för passagerare som glömt ID-kortet hemma att ändå komma med på sitt plan.
Fujitsu och KAC är nu i diskussioner om att utöka samarbetet för att möjliggöra automatiserad incheckning och ombordstigning.
Fujitsu PalmSecure identifierar personer genom att kontaktlöst läsa av vensystemet i handflatan. Eftersom venerna finns inuti kroppen är det en teknik som ger högre säkerhetsnivå än externa identifieringsmetoder – till exempel fingeravtrycksavläsning eller ögonscanning. Färre än en på en miljon felaktiga positiva identifieringar uppmäts med tekniken.

Comments are closed.