Snabbare FlexRIO med dotterkort

National Instruments har utvecklat en ny arkitektur för sina moduler i serien FlexRIO. Genom att ingångskretsarna ligger på en utbytbar dottermodul (”mezzanine I/0”) Kan mätutrustningen enkelt anpassas när nya, snabbare omvandlarkretsar dyker upp på marknaden. Xilinx Kintex FPGA på FlexRIO-modulen sköter den snabba signalbehandlingen.

11pxie5763mezzanine

A/D- och D/A-omvandlare utgörs ett nålsöga för att möjliggöra snabb signalbehandling. Tidigare FlexRIO-arkitektur utnyttjade omvandlare med LVDS-gränssnitt. För att tillåta snabbare överföring anpassades nya FlexRIO till senaste omvandlargränssnitt där gränssnittet följer JESD294B.

I takt med att marknaden lanserar snabbare omvandlare och/eller med fler bitars upplösning kan mätsystemet uppdateras genom att byta ut dotterkortet. I dag finns två sådana att tillgå från National Instruments: PXIe-5763, med 500 MSa/s samplingshanstighet och 227 MHz bandbredd, och PXIe5764 med 1 Gsa/s samplingshastighet och 1,15 GHz bandbredd (max 400 MHz vid full utstyrning av omvandlaren). Båda dottermodulerna har fyra kanaler och 16 bit upplösning.

Med Kintex UltraScale sätter FlexRio en ny standard i fråga om signalbehandling. Snabbheten påverkas av valet av FPGA. Den mest kraftfulla varianten, KU060, har 2760 DSP ”slices”, 32 Mbit BRAM, 4 Gbyte DRAM. Dataöverföringen, upp till 7 Gbyte/s till PXI-chassit går via PCI Express gen 3×8, till och från CPU-enheten, eller mellan moduler.

Comments are closed.