Snabba omvandlare med låg effektförbrukning

Två nya 16 bit 200 MSa/s A/D-omvandlarfamiljer från Microchip utmärks av låg effektförbrukning samtidigt som de har spurios- och brusdata som passar för telekomapplikationer.

Familjerna MCP37DX1-200 och MCP372X1-200 från Microchip består av 12, 14 och 16 bit A/D-omvandlare med en maximal samplingshastighet på 200 MSa/s. Omvandlarna är av typen ”pipeline”.
14- och 16-bitars kretsarna har hög noggrannhet med ett signal/brus-förhållande (SNR) på över 74 dB och ett spuriosfritt dynamiskt område (SFDR) på över 90 dB, medan 12-bitars kretsarna har SNR på 71,3 dB och SFDR på 90 dB.
Kretsfamiljerna har mycket låg effektförbrukning på 490 mW vid 200 MSa/s  inkluderande LVDS digital I/O. I standby-läge drar kretsarna 80 mW och i avstängt läge 33 mW.
MCP37DX1-200 och MCP372X1-200 inkluderar olika digitala bearbetningsfunktioner som förenklar konstruktörens systemkonstruktion, kostnad och effektförbrukning.
Kretsarna innehåller även decimeringsfilter som förbättrad SNR, individuell justering av fas, offset och förstärkning samt återställning av fraktionell fördröjning för att korrigera tidsfördröjning i flerkanalssystem.
Data kan nås via seriella DDR LVDS- eller parallella CMOS-gränssnitt och kretsarna konfigureras via SPI.
En integrerad, digital nedomvandlare ingår i MCP37DX1-200-familjen, vilket är till nytta i kommunikationstillämpningar. I 12 bit-kretsarna ingår en funktion för omkvantisering som resulterar i brusformning vilket gör att användare kan sänka bruset inom ett givet band av intresse för att förbättra noggrannhet och prestanda. Kretsfamiljerna är speciellt tänkta att användas inom kommunikationsmarknaden för exempelvis basstationer, testutrustning, MF-mottagare m m.

 

Comments are closed.