Smarteqs dolda antenner till Brasilien

Volkswagen do Brazil väljer Smarteqs dolda GSM- och GPS-antenner. Storordern är ett resultat av den brasilianska lagen om spårning av fordon.

Smarteq har blivit nominerade av Volkswagen do Brazil gällande leverans av dolda GSM- och GPS-antenner till Volkswagens personbilar som säljs i Brasilien. Produktion av bilarna sker i ett flertal länder i Sydamerika (Mexico, Argentina och Brasilien) samt i Europa.
Leveranserna påbörjas i juli 2010 och ökas successivt mot slutet av året. Affären omfattar stora volymer av antenner från och med 2011.
Det här är den andra stora antennordern som Smarteq vinner i hård konkurrens på den brasilianska marknaden, den första ordern fick företaget av Continental i slutet av förra året. Tillsammans med ordern från Continental ger det ett beräknat ordervärde på 5 miljoner kronor under 2010 och cirka 25 miljoner kronor 2011.
Den brasilianska lagen om spårning av fordon kom till för att stävja den explosionsartade utvecklingen av antalet bilrån och fordonsstölder som framförallt förekommer i de större städerna i Brasilien. Den nya lagen gäller installation av spårningssystem endast i nyproducerade fordon och implementeringen, som har blivit framskjuten i omgångar, sker stegvis från och med juli 2010.

 

Comments are closed.