Smartare elektroniksystem utmynnade i strategiskt innovationsområde

Vinnova, Energimyndigheten och Formas beslutade den 19 maj att ”IKT elektroniska komponenter och system” blir ett nytt strategiskt innovationsområde (SIO) för Sverige. I korthet innebär det att branschen får en riktad FoI-finansiering med upp till 150 miljoner kronor under tre år.

Drygt ett års arbete med forsknings- och innovationsagendan för elektronikindustrin i Sverige utmynnade till sist att ”ITK elektriska komponenter och system” utsågs till strategiskt innovationsområde.
Den av Vinnova stödda forsknings- och innovationsagendan "Smartare elektroniksystem för Sverige" var en sammanslagning av ursprungligen sju agendor inom elektronik och hårdvara. En av dessa har letts av Branschorganisationen Svensk Elektronik: ”Branschöverskridande strategisk forsknings- och innovationsagenda för Elektronikindustrin”. De övriga leddes av Acreo, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Luleå Universitet, föreningen PhotonicSweden och Swerea/IVF. Projekten koordinerades av Acreo och ledde till att en rapport inlämnades till Vinnova, med en ansökan om ett strategiskt innovationsområde.
Svenska elektroniska komponenter och system är både betydande exportvaror och möjliggörare av industriell tillväxt och en hållbar samhällsutveckling. Energieffektivisering, trådlös kommunikation, avancerade mätinstrument och energismart produktion är bara några exempel.
Sverige har en livskraftig svensk elektronikindustri, och en hög internationell akademisk nivå inom området, men står inför flera stora utmaningar.

– Vi är många som arbetat hårt för att synliggöra svensk elektroniks betydelse och är förstås både stolta och glada. Vårt mål är att Sverige år 2025 är ett världsledande industriland inom praktiskt taget alla områden där vi är beroende av avancerad informations- och kommunikationsteknik för elektroniska komponenter och system, säger Leif Ljungqvist SIO-koordinator och vd för Acreo Swedish ICT.

SIOn omfattar teknikområden som mikro/nanoelektronik, fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system och har tagits fram i samverkan mellan Acreo Swedish ICT, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Chalmers, KTH, LTU, PhotonicSweden och Swerea IVF.

– Projektpengarna kommer att stärka arbetet med kompetensförsörjning, kunskapsöverföring och interaktion i värdekedjorna och vässa utpekade tekniska spjutspetsområden. Målet är ökad innovations- och konkurrenskraft för både branschen och stora delar av övrig svensk industri, säger Maria Månsson, Prevas, ordförande i Branschorganisationen Svensk Elektronik.

Ett stort antal företag och forskningsorganisationer har bidragit med sina perspektiv till SIO-ansökan via enkäter och öppna workshops. Med ansökan följde hela 107 stödbrev från små och stora svenska företag, universitet och institut.
Strategiska innovationsområden (SIO) är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Det handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Nu finns det 11 SIOs i Sverige. Ansvariga myndigheter är Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

 

Comments are closed.