Annons

Smarta kläder drivs av värme

Forskare från KTH ser ett sätt att undvika batterier i smarta kläder. Ett lager av ett nytt termoelektriskt bläck skall kunna alstra tillräckligt mycket energi också vid låga temperaturer.

Forskarna har publicerat sina resultat i ”American Chemical Society Applied Materials & Interfaces”, där de beskriver ett termoelektriskt material som genererar energi vid temperaturer under 100 °C.

Termoelektriska material genererar elektricitet när en del av materialet värms upp och laddning flyter från den varma delen till den kallare. Resultatet blir en elektrisk ström. Men ett problem är att skapa ett material som kan appliceras på en stor yta utan att prestanda sjunker över tiden.

Forskningsgruppen fokuserade på att ta fram termoelektriska hybridmaterial för rumstemperatur som integrerar halvledare och flexibla material som polymerer för att skapa en form av bläck.

– Beläggningen kan påföras vilken yta som helst som tar upp värme för att generera elektricitet, säger Muhammet Toprak, professor i Materials Chemistry vid KTH. Forskningen går nu snabbt framåt med målet att bättre förstå möjligheterna och begränsningarna hos olika material.

– Resultaten öppnar för en ny och billig väg att producera termoelektriska beläggningar i stor skala. Redan på kort sikt kan tekniken göra stor skillnad för IoT och andra lågeffekttillämpningar. Inte minst kan den ersätta batterier i intelligenta kläder.

– På lite längre sikt är det möjligt att ta steget till icke organiska material som cellulosa. Genom att använda den typen av hållbara material på stora ytor kan det bli möjligt att generera större energimängder.

Forskningen har gjorts i samarbete med universitetet i Valencia, Spanien, och universitetet i Warwick, UK.

Comments are closed.