Smarta elmätare med NB-IoT teknik

Landis+Gyr lanserar nu den smarta elmätaren E360 baserad på NB-IoT/LTE M1 teknik. (Narrow Band-Internet of Things) och särskilt utvecklad för förändringen av den nordiska energimarknaden. Det innebär att information om elförbrukning och även kvaliteten i elförsörjningen rapporteras i nästan realtid till både användare och energibolag.

Bakgrunden är att det snabbt ökade användandet av privata energikällor som solpaneler och små vindkraftverk gjort att behovet av löpande information om energiförbrukningen ökar snabbt. Samtidigt behöver också energibolagen en bättre återkoppling av förbrukning men också trender och inte minst kvaliteten på den levererade elen.
Sverige kommer enligt ett myndighetsbeslut från förra under åren fram till 2024 byta ut 5,2 miljoner elmätare och uppgradera till smarta mätare med dessa nya möjligheter. Möjligheten för privatpersoner, myndigheter och företag att på ett bättre sätt optimera sin elförbrukning är den drivande faktorn bakom detta om naturligtvis energibolagens behov att bättre övervaka nätet också är viktigt.
– Det passar perfekt att vi nu kan presentera andra generationens smarta elmätare E360 i Sverige, säger Sami Kurunsaari, CEO Landis+Gyr Nordics. Sverige står som ett av de första länderna i världen inför en revolution när det gäller hur både kraftnät och elförbrukning kan optimeras. E360 klarar den utmaningen och jag tror att många runtom i världen kommer att följa utvecklingen och vad de här nya möjligheterna kommer att innebära i praktiken. Det handlar ju om en investering i smart mätning med NB-IoT teknik som möjliggör nya tjänster och användningsområden långt in i framtiden.
Redan 2018 skrev Landis+Gyr ett samarbetsavtal med Telia för att säkra kommunikationen med de utplacerade elmätarna. Telia har idag Nordens och Baltikums största NB-IoT-nät.

Comments are closed.