Smart samarbete för Smart Textiles

Ett smart men oväntat samarbete mellan teknik, textil och design är en av krafterna bakom framgången för Smart Textiles, menar professor Clare Johnston, Royal College of Art i London. Claire var en av deltagarna under den internationella utvärderingen av Smart Textiles som hölls under två dagar på Textilhögskolan, Högskolan i Borås.


Bild: Angelica Därnlöf

– Medicinsk forskning och textil är exempel på två olika områden som inte varit sammankopplade tidigare, säger Clare Johnston. Det visar hur förvandlingsbara textilier kan vara inom olika områden. Smart Textiles är mer utvecklat och etablerat än vad jag faktiskt insåg. Det är ett verkligt och konkret initiativ, både när det gäller framsteg och att faktiskt kommersialisera produkterna.
Under två dagar samlades över 40 personer som deltog i arbetet med att delge sina erfarenheter av projektsamarbeten med Smart Textiles samt med själva utvärderingen. Att Smart Textiles har en stor potential när det gäller att väcka intresse för textil inom andra områden än de rent textila var också en av slutsatserna som framkom under den internationella utvärderingen.
Utvärderingen hölls av en av Smart Textiles finansiärer – Vinnova. De konstaterade att det skett en mycket positiv utveckling under de senaste tre åren som resulterat i flera lyckade projekt och produkter, till exempel en textil stent som används för att vidga blodkärl vid operationer.
– Smart Textiles befinner sig i frontlinjen, i gränssnittet mellan det textila och andra områden, menar Lutz Walter, ansvarig för forsknings och utvecklingsfrågor inom det europeiska nätverket Euratex. Medan andra delar upp marknadsområden har Smart Textiles istället arbetat med att sammanföra dem, som inom teknik och textil. Det är något som är unikt.
Lutz Walter menar även att utvecklingen ibland kan gå snabbare framåt när två olika marknader möts. När det textila möter ett annat område kan man samarbeta utan den konkurrens som annars uppstår, säger Lutz Walter. Det är först då som innovationer verkligen kan utvecklas.
Sedan 2011 har Smart Textiles tagit fram 114 nya prototyper inom olika områden varav flera idag finns på marknaden. Det gäller bland annat skyddskläder som används vid vattenblästring, en elektrodress som hjälper människor med neurologiska skador samt en pyjamasbyxa som är en lösning på problemet med sängvätning.
Lisa De Propris, specialist inom regional ekonomisk utveckling på Birminghams universitet, medverkade också som en av utvärderarna.
– Smart Textiles har gjort enorma framsteg under de senaste 3 åren och har faktiskt uppnått mer än vad som var uppsatt som mål. De nya lokalerna i Textile Fashion Center speglar också både till- och framgångarna. Här finns forskning, utveckling och ett showroom under ett och samma tak. Inom Smart Textiles finns en stor dynamik, både när det gäller kommersiella intressenter och när det gäller hållbara innovationer. Det gör Smart Textiles till ett initiativ som kommer att fungera på lång sikt.

Comments are closed.