Smart modul för Bluetooth

Microchip presenterar sin första lågenergimodul för Bluetooth 4.1. RN4020 är certifierad enligt såväl samtliga globala föreskrifter som organisationen Bluetooth Special Interest Group (SIG).

 

Den integrerade lågenergistacken för Bluetooth (Bluetooth Low Energy, BTLE) och inbyggt stöd för vanliga energisnåla SIG-profiler ger kortare marknadsledtid samtidigt som kompatibilitet med Bluetooth säkerställs, vilket utesluter dyra omkostnader för certifiering och minskar utvecklingsrisken. Modulen är även förladdad med Microchips lågenergibaserade dataprofil (MLDP), som möjliggör för konstruktörer att lätt överföra samtliga typer av data över BTLE-länken.
Eftersom RN4020 är en modul med inbyggd stack kan den anslutas till valfri styrkrets via ett UART-gränssnitt, exempelvis hundratals PIC-styrkretsar, eller fungera fristående utan styrkrets för enklare datainsamling och kommunikation, exempelvis som en varningslampa eller sensor. Moduler kan konfigureras via ett enkelt gränssnitt för ASCII-kommandon, utan behov av varken verktyg eller kompilering.
Konstruktörer av kostnadskänsliga inbyggda tillämpningar behöver nyckelfärdiga lösningar som gör det lättare att lägga till den energisnåla och enkla Bluetooth LE-anslutningen, som möjliggör flera års drift från ett enda batteri och som har installerats brett i smarttelefoner, datorplattor och datorer. Bland de marknader som behöver dessa energisnåla trådlösa kommando- och styrlösningar märks hushållsautomation och vitvaror; medicinsk och bärbar utrustning; leksaker, märkningstaggar och fjärrkontroller; puls- och närhetssensorbaserade system; samt även industritillämpningar.
Microchip lanserar även ett tillhörande utvecklingskort, PICtail/PICtail Plus-dotterkortet RN4020 för Bluetooth LE (RN-4020-PICtail). Kortet möjliggör kodutveckling via USB-gränssnitt till en PC, samt över det inbyggda gränssnittet för seriell programmering (In-Circuit Serial Programming) med Microchips PICkit eller MPLAB REAL ICE-verktyg.
Modulen mäter 11,5 x 19,5 x 2,5 millimeter och inkluderar en inbyggd PCB-antenn.

Comments are closed.