Småföretag i konkurrens hos Eurostar


Den nya europeiska forskningssatsningen på småföretag, Eurostars, har lockat en mängd svenska småföretag. 35 svenska företag är med och konkurrerar. Sammanlagt är satsningen på minst 400 miljoner euro

Från Vinnovas pressrelease saxas:
I Eurostars, EU-kommissionens och Eurekas nya forskningsprogram för småföretag, satsas totalt minst 400 miljoner euro under sex år på små och medelstora företag som vill forska fram nya spännande produkter.

Intresset i Sverige är mycket stort. Eurostars öppnade i oktober förra året och när den första omgången nyligen stängde, så hade drygt 200 ansökningar kommit in. I 35 projekt finns svenskt deltagande och 22 av dessa har svensk projektledning. Det innebär att Sverige är fjärde största land vad gäller projektdeltagande och näst störst vad gäller projektledning.

– Det är väldigt roligt att svenska småföretag håller sig framme i europeiska samarbetsprojekt. Det visar ju också att det finns en stor efterfrågan på liknade satsningar i Sverige, säger Tomas Aronsson, handläggare på VINNOVA, som är den ansvarig för den svenska delen av Eurostars.

Eurostars är en satsning inom Eureka-programmet. Satsningen har en budget på minst 400 miljoner euro under sex år, varav 100 miljoner kommer från EU-kommissionen och resten utgörs av nationella FoU-medel från de europeiska länder som anslutit sig till programmet. I Sverige är VINNOVA ansvarig för satsningen och avsätter även pengar till medfinansiering. Tillsammans med medfinansiering från deltagande företag och organisationer beräknas programmet totalt omfatta 800 miljoner euro.

Eurostars riktar sig till små och medelstora företag med egen FoU-kapacitet och stödjer marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två anslutna länder. Det sökande företaget får ha högst 250 anställda och en årsomsättning på högst 50 miljoner euro. Större företag, forskningsinstitut och universitet kan vara medsökande i projekten. I slutet av april avslöjas vilka projekt som får finansiering i den första omgången av Eurostars.

 

Comments are closed.