Sjätte generationens 3D-flashminne

KIOXIA och Western Digital har tillsammans utvecklat sin sjätte generations 3D-flashminnesteknik, med 162 lager.

– Genom vårt starka partnerskap som sträcker sig över två decennier har KIOXIA och Western Digital lyckats skapa en oöverträffad skalbarhet inom tillverkning och FoU, säger Masaki Momodomi, Chief Technology Officer på KIOXIA. Tillsammans producerar vi över 30 procent av världens flashminne och är orubbliga i vårt uppdrag att tillhandahålla exceptionell kapacitet, prestanda och tillförlitlighet till en övertygande kostnad.

– När Moores lag når sina fysiska gränser inom tillverkningen av halvledare finns det ett ställe där Moores lag fortfarande är relevant – det är i flashminnen, säger Dr. Siva Sivaram, President of Technology & Strategy på Western Digital. För att fortsätta dessa framsteg och möta världens växande datakrav är en ny strategi för skalning av 3D-flashminne avgörande. Med den här nya generationen introducerar KIOXIA och Western Digital innovationer i både vertikal och lateral skalning för att uppnå större kapacitet i en mindre krets med färre lager.

Den nya flashminnestekniken har upp till 10 procent större lateral cellmatrisdensitet jämfört med femte generationens teknik. I kombination med 162 lager ger det en minskning av kretsstorleken med 40 procent jämfört med 112 lager.

Den nya tekniken har också en förbättring av programprestanda på nästan 2,4 gånger samt en förbättring av fördröjning vid läsning på 10 procent jämfört med föregående generation. I/O-prestanda förbättras också med 66 procent.

Comments are closed.