Självsvepande laser öppnar nya möjligheter

En ny metod som använder ljus för att förflytta speglar kan vara inledningen till ny generation laserteknik för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive fjärranalys, navigering av självkörande fordon och 3D biomedicinsk avbildning, enligt forskare vid UC Berkeley.
Resultaten kan få konsekvenser för bildteknik som använder sig av LIDAR eller OCT, optisk koherenstomografi.


Den självsvepande lasertekniken kopplar samman ett optiskt fält med den mekaniska rörelsen hos en HCG (high-contrast grating)-spegel. HCG-spegeln bärs upp av mekaniska fjädrar anslutna till skikt som består av halvledarmaterial. Det röda skiktet representerar laserns förstärkning (för ljusförstärkning), och de blå skikten bildar systemets andra spegel. Kraften hos ljuset får spegeln i toppen att vibrera med hög hastighet. Vibrationerna gör att lasern automatiskt ändrar färg när den skannar.
Skiss: Weijian Yang

Läs mer..

Ladda ner instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik

Läs temaartiklarna om mikroprocessorer

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.