IRF nöjt med rymdutredningen

Institutet för rymdfysik (IRF) anser att den rymdutredning som nyligen lämnades över till regeringen innehåller flera bra förslag. Utredaren Ingemar Skogö drar slutsatsen att svensk rymdforskning är internationellt framgångsrik, och poängterar vikten av kontinuitet och långsiktighet.

Den svenska satelliten THOR och dess planerade banor.
Bilder: IRF

IRF ser också positivt på utredarens förslag att Rymdstyrelsen ska utökas och få mer av ett samlande ansvar för rymdfrågor. IRF stödjer även förslaget att tillsätta en nationell samordnare för att möjliggöra uppsändningar av småsatelliter från Esrange.

– Jag är glad att utredaren har slagit fast att svenska rymdforskare är internationellt starka och att stora rymdforskningsprojekt och långsiktiga studier av miljön kräver kontinuitet, säger IRF:s nytillträdda föreståndare, Stas Barabash.

Ingemar Skogö slår även fast att forskning är en viktig drivkraft för rymdverksamhet och att kunskap om både rymdverksamheten och dess resultat kan bidra till att göra naturvetenskapen attraktiv för både flickor och pojkar i deras studieval.

– Där har vi en viktig roll att spela, med våra spännande observationer av andra planeter och studier av norrsken och andra vackra fenomen i rymden och i atmosfären. Dessa ungdomar är de som ska analysera data från våra mätinstrument när de så småningom kommer fram till Merkurius och Jupiter och andra objekt i solsystemet. Vi måste hjälpa till att entusiasmera dagens unga och därmed rekrytera den kommande generationen av rymdforskare.

För ett rätt så litet land har Sverige haft en viktig roll i europeiskt rymdsamarbete. Den rollen kan ytterligare stärkas om europeiskt oberoende tillträde till rymden säkras genom uppsändningar av småsatelliter från rymdbasen Esrange. Utredaren föreslår att Esrange bör utvecklas till att bli en anläggning för EU eller den europeiska rymdorganisationen ESA.

– Småsatellituppsändningar från Esrange skulle öppna nya möjligheter för IRF och IRF:s forskning, men även för övrig svensk rymdforskning och rymdindustri. Jag ser fram emot svenska småsatelliter med IRF-byggda instrument ombord som skickas upp från Esrange. Då kan vår personal och våra svenska och utländska kollegor stå på taket av Rymdcampus och titta på raketer på väg mot rymden, säger säger Stas Barabash avslutningsvis i ett pressmeddelande.

Comments are closed.