Siplace i eget bolag

Siemens planerar att lägga sin affärsenhet för system för elektroniktillverkning i ett eget bolag. Inom denna affärsenhet tillverkas Siplace ytmonteringsmaskiner. Överföringen till ett oberoende dotterbolag kommer att ske i slutet av september. I ett pressmeddelande talar man om möjligheten till samarbete med andra företag inom elektronikindustrin, en försäljning eller fullständig avknoppning av bolaget.

Comments are closed.