Simulerar elektronisk krigföring

Keysight demonstrerade på European Microwave Week hur man med en vektoradapter till generatorserien UXG-X kunde generera komplexa, pulsade signaler och vågformer på basis av IQ-data. Adaptern möjliggör mera realistiska simuleringar av hot från elektronisk krigföring.

Keysight_USG

Vektoradaptern N5194A till UXG X-serien fungerar inom hela frekvensintervallet 50 MHz till 20 GHz. Med ett basband på 2 Gsamples/sek kan bredbandssignaler med upp till 1,6 GHz bandbredd produceras. Detta gör det möjligt att generera komplexa, pulsade signaler med varierande stig- och falltider, icke-linjära ”chirps” och avancerade moduleringskoder. Signalrenheten är typiskt -70 dBc i X-band.
För att efterlikna antennsökningsmönster och scenarier av infallsvinkel (angle on arrival, AoA), innehåller vektoradaptern till UXG en inbyggd halvledarbestyckad dämpsats med 120 dB amplitudområde. Genom att lägga till kommersiella kommunikationssignaler kan ännu större realism nås.

Vektoradapteren N5194A tar emot lokaloscillator- och referenssignaler från signalgeneratorn N5193A i UXG X-serien. Arkitekturen ger flera viktiga fördelar:

* Snabb växling och faskoherens

* Frekvens, amplitud och fas kan kopplas om på bara 170 ns med fasrepeterbarhet vid alla frekvenser

* I flerkanals- och flerportkonfigurationer kan man exakt styra amplitud, fas och tidsfördröjning på varje utgång av vektoradaptern. Därför kan man snabbare utvärdera flerports pejlmottagare för att noggrant simulera AoA till flera signalhot.

* Simuleringssystemet är skalbart: När behoven ändras kan man lägga till ytterligare snabba vektoradaptrar.

* Lösningen följer USA-regeringens nästa generations systemarkitektur för elektroniska motmedel (next-generation EW environment generation, NEWEG)

Med N5194A, tillsammans med Keysights programvara N7660C Signal Studio, kan ett scenario av flera sändare simuleras. Radarparametrarna konfigureras via Signal Studios grafiska användargränssnitt, liksom AoA-simuleringar och optimeringar. Scenarier av multisändare som skapats i Signal Studio kan direkt överföras till N5194A.
Vågformer kan lagras i N5194A UXGs minne för basbandsgenerering för att sedan puls-för-puls kunna nås genom att pulsbeskrivande ord (PDWs) överförs till N5194A.

N5194A upptar minimalt rackutrymme med ett bara 2U (två enheter) högt chassi. Det är en fördel i flerkanals, AoA-hot-simuleringssystem med flera portar.

 

Comments are closed.