Simpro AS och Noca AS fusioneras

För att stärka konkurrenskraften i Norge har styrelsen för Inission Norge AS beslutat att fusionera Noca AS in i Simpro AS.

All serieproduktion flyttas från Trondheim till fabriken i Lökken Verk. Samtidig etableras ett teknikcenter i Trondheim. Samlokaliseringen av produktionsresurserna innebär ingen personalreduktion. Alla medarbetare kommer att erbjudas anställning i det sammanslagna bolaget.
Fabriken på Lökken Verk skall moderniseras, utökas och lyftas mot industri 4.0. Kompetens och teknologi från fabriken i Trondheim överförs till Lökken Verk.
Teknikcentret som etableras i Trondheim ska stärka marknadspositionen och kommer att bemannas genom intern rekrytering. Teknikcentret ska erbjuda kunder hjälp med att korta ner tiden från idé till färdig volymleverans, med andra ord säkerställa att teknologi från teknologihuvudstaden Trondheim snabbare kommer från ritbordet ut på marknaden.
– Vår norska verksamhet växer och för att nu ta sig an nästa steg av tillväxt har styrelsen beslutat att samlokalisera serieproduktionen till Lökken, säger Fredrik Berghel, koncernchef Inission AB och styrelseordförande i Inission Norge AS – holdingbolag till Simpro/Noca. Samtidigt renodlar vi vår verksamhet i Trondheim till ett teknikcenter för prototyper och kundnära tjänster. Vi kommer därigenom att samla kompetens och resurser i Lökken och i Trondheim för att bli tydligare och vassare mot marknaden och våra kunder. En framtid med högt teknikinnehåll och mycket automation kommer att kräva stora investeringar i utrustning och kompetens. Då underlättar renodling och fokusering.

Inission Norge AS består av Simpro AS på Lökken Verk och Noca AS i Trondheim. 2018 omsatte Noca och Simpro tillsammans 170 MNOK med ett resultat efter finansnetto om 6,1 MNOK. Inission Norges affärsidé är kontraktstillverkning inom avancerad elektronik och bolaget har referenskunder i offshore, försvar, medtech och industri. Inission Norges kunder återfinns inom hela spektret från lokala aktörer till multinationella koncerner. Gemensamt är att alla är världsledande inom sina respektive områden.

Comments are closed.