Ökad kapacitet för MEMS och sensorer

Världens fabkapacitet för att tillverka MEMS- och sensorkomponenter väntas enligt SEMI öka med 25 procent från 2018 till 2023, till 4,7 miljoner wafers per månad.


Installerad kapacitet för MEMS och sensorer

Orsaken är den snabbt ökade efterfrågan på MEMS- och sensorkomponenter inom allt från fordonsindustri till kommunikationsindustri. Den nya rapporten, MEMS & Sensors Fab Report, listar mer än 230 företag med över 400 aproduktionsanläggningar.
Rapporten spänner över 12 år med start 2012 och visar att MEMS-fabriker kommer att stå för 46 procent av all MEMS- och sensorproduktion år 2023. Fabriker för bildsensorer står för huvuddelen.
År 2018 stod Japan för den största kapaciteten, följt av Taiwan, USA och Europa/Mellanöstern. Kina ligger på sjätte plats, men väntas gå upp till tredje plats år 2023 efter Japan och Taiwan.
Rapporten visar en investering i produktionsutrustning med ungefär 4 miljarder dollar per år fram till 2023. Större delen av utrustningen använder 300 mm wafers. Japan väntas nå sin investeringstopp år 2020, med ca 2 miljarder dollar, medan Taiwan når sin topp 2023, med 1,6 miljarder dollar. Totalt väntas 14 nya högvolymfabriker byggas fram till 2023.

Comments are closed.