Silex forskar på autonoma elektroniksystem

Med energiskördning skall autonoma sensorsystem bli självförsörjande. Silex Microsystems har erhållit ett större forskningsanslag för att ta fram ny teknik för detta. Det nya projektet benämns SEHPMET (” Smart Energy Optimization via Energy Harvesting utilizing new Swedish Piezo MEMS Technology”) och leds av Silex teknikchef, Thorbjörn Ebefors.

Silex Microsystems, världens största kontraktstillverkare av mikrosystemteknik (MEMS), fick nyligen ett forskningsanslag på 5,8 MSEK från Vinnova för att möjliggöra tillverkning av en ny klass av MEMS-produkter som skördar energi direkt från vibrationer i vår miljö. Tillsammans med Acreo Swedish ICT och Linköpings universitet vill Silex dels stärka Sveriges ställning på denna snabbt växande marknad, dels tillhandahålla en generellt fungerande, integrerad plattform för energiskördning som möter industrins och samhället behov av energieffektivisering och ”sakernas Internet” (Internet-of-things). Initialt fokuserar projektet på fordons- och transportindustrin.
– Det är en stor teknisk utmaning att från grunden utveckla billiga mikrosystem som är självförsörjande på energi. Men det krävs för att kunna uppfylla visionen om sakernas Internet där många av de vanligaste tingen ska kunna kommunicera med varandra, säger Thorbjörn Ebefors, teknikchef vid Silex Microsystems AB.
Det nya projektet benämns SEHPMET (” Smart Energy Optimization via Energy Harvesting utilizing new Swedish Piezo MEMS Technology”) och är uppdelat i tre huvudområden:
* Att nyttja Silexs existerande MEMS-teknologi för att utveckla en ny billig energiskördare baserad på piezoelektrisk MEMS.
* Att utveckla modeller, simulerings- och testmetoder för att karaktärisera piezo-MEMS komponenterna
* Att utveckla en skräddarsydd, energieffektiv lösning för energihantering på chip-nivå.

Silex, Acreo och LiU

Partnerna i projektet är valda för sin unika och kompletterande expertis och kompetens. Silex Microsystems står för piezomaterial för MEMS, inkluderande tillverkningsteknologi. Acreo Swedish ICT ansvarar för modellering, konstruktion och test av den pizo-/MEMS-baserade energiskördaren och Linköpings universitet (avdelningen för elektroniska komponenter) utför konstruktion av integrerade system för effekthantering såväl som framtida helt integrerade trådlösa sensorer.
Förutom att anta rollen som projektkoordinator för SEHPMET kommer Silex att vidareutveckla och optimera sin nuvarande PZT-teknologi för nya tillämpningar inom energigenerering samt att tillverka vakuuminkapslade prototyper på skivnivå. Tillsammans med SEHPMET-partnerna skall dessa prototyper användas för test och verifiering av förmågan att skörda energi ur vibrationer i vår omgivning.

En miljon euro

Den totala budgeten för SEHPMET-projektet är över 1 miljon Euro och sträcker sig från november 2013 fram till början av 2016. Arbetet med lösningen för energiskördning förväntas förlängas i en andra fas till 2018 med ett större internationellt samarbetsprojekt under ett Horizon 2020 EU projekt. Syftet är där att kommersialisera teknologin samt leverera en färdig, verifierad tillverkningsprocess av ett komplett trådlöst och energiautonomt sensorsystem. Lösningen kommer att inkludera energiskördaren som bygger på Silex nya piezo-MEMS material, innovativa energilagringsanordningar, ett ”power management” system på chip-nivå, sensorutläsning och signaluppsamling med nya energisnåla signalprocessorer innehållande även en trådlös sändare på chip-nivå.
Anslaget till SEHPMET projektet beviljades under Vinnovas första utlysning inom programmet ”Innovativ IKT (informations- och kommunikationsteknik)”. Ett syfte med programmet är att främja skapandet av nya banbrytande kunskaper som ger innovativa lösningar inom Vinnovas strategiska område Tjänster och IKT.
För mer information se http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Tjanster-och-IKT/Innovativ-IKT /

 

Comments are closed.