Signalprocessor för digital kraft

Från Microchip kommer en bred familj av digitala signalstyrkretsar (DSCer) för icke-linjära, förutsägande och adaptiva styralgoritmer vid högre switchfrekvenser. Dessa avancerade algoritmer möjliggör konstruktioner för kraftmatning som är mer energieffektiva och har bättre specifikationer för kraftmatningen.

 

Jämfört med föregående generation av DSCer har de nya dsPIC33EP “GS”-kretsarna mindre än hälften så mycket latens när de används i en kompensator med tre poler och tre nollor, och drar upp till 80 procent mindre energi i samtliga tillämpningar.
Den nya dsPIC33EP “GS”-familjen inkluderar avancerade funktioner som exempelvis “Live Update Flash”, som är till hjälp i högt tillgängliga eller “alltid på”-system. “Live Update” kan användas för att ändra firmware hos kraftenheter i drift, exempelvis beräkningskoden för aktiv kompensering, med bibehållen kontinuerlig reglering. Varianter av denna nya digitalkraftoptimerade DSC-familj finns i industrins minsta, 4 x 4 mm UQFN-kapslar för utrymmesbegränsade konstruktioner.
Komponenterna är bland annat avsedda för AC/DC- och DC/DC-kraftenheter för datorer och telekom; industriella växellikriktare för solenergi, LED-belysning, HID-belysning, batteriladdare, projektorer och svetsmaskiner; samt LED- och HID-strålkastare för fordon och DC/DC-omvandlare.

Comments are closed.