Sigma-delta-modulator förbättrar motordrivning

Sigma-delta-modulatorn AD7403 från Analog Devices, har mycket hög precision för ström- och spänningsmätning inom AC/DC-omvandling. Det förbättrar prestanda för motordrivning genom att minska motoraxelns momentvariationer

AD7403 klarar ett signalbrus- och distorsionsförhållande (SINAD) på 81-dB (min) @ 78 KSPS, i ett temperaturintervall från -40 C° till +125 C°.Högre SINAD möjliggör mer precis ström- och spänningsmätning, vilket förbättrar prestanda för motordrivning genom att minska motoraxelns momentvariationer (torque ripple). Högre SINAD gör dessutom kraftöverföringen mer effektiv för DC/AC-växelriktare, till exempel inom motordrivning eller för sol- och vindkraft.
Högre prestanda i den isolerade sigma-delta-modulatorn gör det också möjligt att använda en mindre shunt-resistor, vilket minskar värmeförlusten över hela shunten utan att man förlorar precision.

Comments are closed.