Siemens öppnar teknologicenter i Trondheim

Den norske näringslivs- och handelsministern Trond Giske inviger idag ett nytt utvecklingscenter hos Siemens i Trondheim.  En miljard norska kronor har investerats i teknologi som skall göra det möjligt att flytta ned olje- och gasproduktion ned till havsbotten.

Öppningen av detta centrum markerar startskottet för en global satsning på undervattensteknik som har fått namnet Siemens Subsea Power Grid. Hela satsningen skall styras från Trondheim i Norge och kan komma att leda till ökad utvinningsgrad och effektivare olje- och gasproduktion.
Hittills har verksamheten bidragit till att 250 personer anställts, men man tar sikte på att 500 personer skall ta plats i 10 000 m2 stora lokaler hos Siemens i Trondheim. Siemens har här ett samarbete med utbildnings- och forskningsinstituten NTNU och Sintef.
Siemens har investerat närmare en miljard norska kronor i Trondheim. Tillsammans med köpen av de norska företagen Bennex och Poseidon tar man sikte på att bli världsledande på området.
– Vi kommer i praktiken att bygga upp ett slags kraft- och produktionsenhet nere på havsbotten. För att kunna driva sådan avancerad elektronisk utrustning på havsbotten, ned till 3000 meter, slår vi ihop många kloka huvuden med avancerad teknologi. Det har vi i Trondheim och därför tror jag att vi skall lyckas, säger divisionsdirektör Are Dahl i Siemens Olje og Gass.

 

Comments are closed.