Siemens i fas två för elvägar

Projektet ”Gävle- Elväg” är ett av fyra bidrag som har gått vidare till fas två i Trafikverkets och Vinnovas upphandling för elvägar. I projektet bidrar Siemens med systemlösning och produkter för att göra strömöverföring från en luftledning till en elhybridmotor i en lastbil möjlig.

 

Upphandlingen är den största innovationsupphandlingen hittills i Europa och ligger i linje med regeringens mål om en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta till 2030, vilken ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.
I ett första steg som genomfördes förra året, anmälde elva leverantörer intresse till Trafikverket för att utveckla elvägar, och lämnade därefter in sina idébeskrivningar. De fyra leverantörer som nu har gått vidare ska genomföra varsin detaljprojektering av hur en demonstrationsanläggning i praktiken skulle kunna fungera. Trafikverkets och Vinnovas målsättning är att låta minst två leverantörer bygga demonstrationsanläggningar i Sverige. Byggstart för dessa är under 2015.
I projekt Gävle-Elväg körs lastbilar med hybridmotorer på vanliga vägar och får kontinuerlig strömförsörjning med hjälp av strömavtagare utvecklade med Siemens teknik. Tekniken, som inom Siemens går under benämningen ”eHighway”, bygger på att el överförs till fordonet via luftledningar som är monterade ovanför vägen. Över lastbilshytten befinner sig en strömavtagare som matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen. Tekniken ger stor flexibilitet då lastbilens hybridmotor kan drivas av andra drivmedel som t.ex. diesel eller biobränsle på de sträckor där det inte finns elförsörjning genom strömavtagare.
I projekt ”Gävle-Elväg” ingår förutom Siemens även Scania, Region Gävleborg, SSAB, Sandvik, Ovako, Outokumpu, Boliden, Stora Enso, Midroc Electro, Ernsts Express, Gävle Hamn, energibolagen i Gävle och Sandviken, Högskolan i Gävle samt Handelshögskolan i Stockholm.
Demonstrationsanläggningen är tänkt att uppföras utanför Storvik i Gästrikland med den långsiktiga målsättningen att skapa en ­elväg mellan Gävle hamn och Storvik längs med E16, och vidare inåt landet.

Comments are closed.