Siemens Automation och MathWorks i utökat samarbete

MathWorks meddelar att samarbetet med Siemens Automation Systems utökas, för att göra det lättare för kunderna att dra fördel av modellbaserad design vid utveckling och implementering av avancerade styralgoritmer. Det här innebär att styr- och regleringenjörer kan generera kod från Simulink, och använda koden i Siemens SIMATIC S7 modulära PLC-styrenheter och SIMATIC WinAC RTX.

Avancerade styrstrategier kan därmed utvecklas och testas genom simulering, så att nya idéer kan undersökas innan ytterligare validering utförs på PLC-hårdvara. För att underlätta integrationen har Siemens Automation Systems anslutit sig till MathWorks Connections Program.
Modellbaserad design gör det möjligt att verifiera kritiska och komplexa styrfunktioner med hjälp av simulering. Fel på konceptstadiet identifieras tidigt och kan korrigeras innan styralgoritmerna implementeras på maskinens hårdvara. Utvecklingstiden förkortas och driftsättningen blir effektivare – vilket ger lägre kostnader för hela projektet. MathWorks Simulink PLC Coder genererar IEC61131-3-kompatibel SCL-kod (Structured Control Language) och kan skicka den till version 5.5 av STEP 7-systemet för SIMATIC S7-300 och S7-400 och integrerat STEP 7 i TIA-portalen för de senaste versionerna av styrenheterna SIMATIC S7-1200 och S7-1500.
För mer beräkningsintensiva algoritmer kan MathWorks Embedded Coder generera ANSI-/ISO C-kod som kan implementeras på WinAC RTX med hjälp av Siemens WinAC Target, Siemens kostnadsfria tillägg till Simulink. WinAC Target genererar automatiskt alla filer och programmoduler som behövs för att köra Simulink-algoritmen på WinAC RTX, så att processingenjörer utan djupgående Simulink-kunskaper kan hämta och implementera Simulink-modeller på Siemens-styrenheter.
– Det blir allt vanligare att styr- och regleringenjörer inom maskin- och automationsindustrin använder simulering och automatisk kodgenerering som hjälpmedel vid programmering av industriella styrenheter, säger Philipp Wallner, Industry Manager, Industrial Automation & Machinery hos MathWorks. Det hjälper dem att snabbare gå från idé till implementering och därmed utöka sitt försprång inom innovationsutveckling.

Comments are closed.