SICS Open House med nytänkande

Ett lika säkert vårtecken som lärkans återkomst är när SICS öppnar upp sina lokaler för sitt årliga Open House, vilket skedde i förra veckan.
SICS Swedish ICT är ett institut som med ekonomiskt stöd av staten och ett antal stora industrier bedriver forskning – både på bredden och på djupet – inom data- och informationsteknik. Syftet är att stärka svensk industris konkurrenskraft och höja kvaliteten och effektiviteten inom den publika sektorn.

 

SICS har ett mycket intimt samarbete med KTH, och ett antal av forskarna är anställda av båda. Institutet har sitt huvudkontor i Electrum i Kista, men man har också aktiviteter i Linköping, Lund, Norrköping, Västerås, Uppsala och sedan nyligen även i Luleå.

SICS Open House består traditionellt av ett antal nyckelföredrag på förmiddagen, varefter det serveras lunch i SICS lokaler. Med sin lunch-wrap i handen kan man sedan besöka ett antal demonstrationer och posters som mer detaljerat beskriver institutets verksamhet. I år fanns det hela 76 sådana att fördjupa sig i.

Växer snabbt
I sitt inledningsanförande påpekade SICS CEO Christer Norström att institutet växer snabbt, både till omfattning och inriktning. Viktiga områden här är databearbetning, automotive och healthcare. Viktigt är också att hitta nya samarbetspartners.

I framtiden – och den kommer snabbt! – handlar det om analys av stora datamängder, vilket bl a leder till ökad användning av artificiell intelligens. Andra områden som snabbt får ökad betydelse är säkerhet och integritet. Och redan idag är energi en av de allra viktigaste aspekterna.

Bitar behövs
Kan vi rädda världen med hjälp av vår nya digitala dimension? Den frågan använde Darja Isaksson från SICS som rubrik på sitt föredrag. Det behövs bitar för att rädda världen. Vi vet vilka målen är, men hur uppnår vi dem? Det är här som "digitalt" kommer in. Men digitalt är inte en industri, utan en ny dimension.

En snabb utveckling sker nu inom området hälsovård. Nytt är att hälsovården kommer till oss i våra hem. Vi får bl a möjlighet att ställa tidiga diagnoser. Det går t ex att bygga in automatiska diagnoser i vardagliga sysslor. Under tandborstning kan en smart borste samla in mängder av uppgifter om vårt tillstånd.

En hållbar utveckling ställer stora krav på våra transporter. En viktig aspekt är att våra transportmetoder är mycket ineffektiva idag, vilket leder till ett stort slöseri av resurser.
Vi måste också generellt ändra vårt beteende för att inte slösa med resurser. För att kunna optimera vår tillvaro behövs tillgång till data. Här kan man betrakta öppna data som en infrastruktur.

För att lyckas med allt detta behöver vi en utbildning som håller en hög kvalitet – och den ska vara öppen för alla! Isaksson slutade med att påminna oss om att Sverige inte är så stort som vi ibland tror. Vi har inte större folkmängd än en medelstor stad ute i världen.

Gamification engagerar
Dagens ungdomar är i hög grad uppvuxna med dataspel och andra snabbt föränderliga aktiviteter. När de sedan kommer ut i industrin, t ex som operatörer i kontrollrum, möter de en miljö där det nästan inte händer någonting. Hur ska man kunna få de unga att stå ut med en sådan tristess? Detta problem har länge intresserat Susanne Timsjö från SICS, med förflutet på ABB.

Lösningen kallar hon för Gamification, vilket innebär att man använder samma tänkande och mekanismer som används i spel även i de industriella sammanhangen för att engagera användarna. Det gäller att på något vis smälta samman de båda rollerna "operator" och "gamer".

Jane Walerud har på relativt kort tid startat omkring ett dussin företag av olika slag inom IT-området och därmed förtjänat titlar som affärsängel och entreprenör. Hon betonade i sitt föredrag dels betydelsen av god intern kommunikation och dels att det gäller att handa snabbt när möjligheter uppstår.

Hon gillar företag med ett relativt litet antal smarta och flitiga personer med kompletterande kompetenser som arbetar med svår teknologi. Det är också bra att gå in på en marknad redan innan det är uppenbart att göra så.

Sista talare var Jason Hoffmann, som ansvarar för Ericssons satsningar inom cloud-teknologi. En viktig observation han gjort är att dagens infrastruktur är uppbyggd för kommunikation mellan maskiner. Nu måste vi anpassa den för Internet-of-Things.

Stor bredd
Det många demonstrationerna och panelutställningarna som fyllde institutets lokaler återspeglar hur bred verksamheten är. Här finns allt från enkla och praktiska lösningar för vardagliga småproblem via optimering av järnvägstrafik till djupt teoretiska analyser, exempelvis för optimering av nätverkstrafik.

Under tidigare år har det funnits rätt mycket som varit av direkt intresse för elektronikkonstruktörer, t ex hårdvara och mjukvara för distribuerade sensorer och IoT. Men i år fanns inte mycket av detta med. Kanske har tekniken blivit mainstream, eller så har kanske några av nyckelpersonerna lämnat SICS.
Anders Ljungström

Comments are closed.