Sexton kanaler med 28 Gbit/s

Xilinx tar nu ledningen när det gäller att klara flest kanaler med 100 Gbit/s Ethernet. Nästa medlem i Virtex-7-familjen kommer att ha upp till 16 kanaler med 28 Gbit/s och alltså klara fyra 100 Gbit/s Ethehernetkanaler i en enda komponent.

De nya komponenterna kallas Virtex-7 HT och kommer att ha fyra, åtta eller sexton kanaler som klarar upp till 28 Gbit/s. De kommer dessutom att ha upp till 72 kanaler som klarar upp till 13 Gbit/s.
– Det är viktigt att också ha tillräckligt många kanaler för att anpassa till befintliga ASSP-kretsar, säger Giles Peckham från Xilinx. Övergången till 100 Gbit/s Ethernet kommer att gå snabbt och telekomföretagen kommer inte att hinna få fram nya komponenter överallt.
Övergången till snabbare infrastruktur drivs av den mycket snabba ökningen i bandbreddsutnyttjande. Enligt prognoser från Cisco hamnar ökningen på ca 34 procent per år fram till 2014. Det innebär en fördubbling vart tredje år.
– I praktiken innebär det att systemen byts ut vart tredje år mot sådana med dubbla kapaciteten för samma utrymme, säger Giles Peckham. Den snabba ökningen gör att programmerbar logik i många fall är det enda vettiga alternativet.

Comments are closed.