Serstech får indisk genombrottsorder

Lundaföretaget Serstech har vunnit ett mindre myndighetsanbud i Indien för identifikation av sprängmedel. Beställningen avser företagets Sersetch 100 Indikator och tillhörande IT-plattform.

Indiska myndigheter satsar mycket resurser på att öka sin beredskap och förmåga att hantera den generellt ökade hotbilden i världen. Serstechs lösning, med Sersetch 100 Indikator och tillhörande IT platform ChemDash, platsar enligt Serstech väldigt väl in i den ökade beredskapen.

Den initiala ordern är på två Serstech 100 Indicator-enheter och är företagets första i Indien. Ordervärdet kan enligt Serstech inte anges enligt sekretesskrav från den indiske köparen.

Comments are closed.