SER ger pris till professor Mikael Östling

SER-Prize 2014 tilldelas i år professor Mikael Östlund, KTH, för hans världsledande forskning och utveckling inom effekthalvledare i kiselkarbid (SiC).

SER, Svenska Elektro- och Dataingenjörers riksförening, delar i år för andra gången ut SER-Prize för att uppmärksamma de svenska Elektro/Data/IT-ingenjörernas viktiga roll för en smart och hållbar samhällsutveckling.
Pristagarna utses av SERs Jury, som i år bestått av fem namnkunniga personer, från såväl SER som näringsliv och akademia.
Juryns motivering lyder:
”I all smart och hållbar samhällsutveckling spelar den pågående digitaliseringen och virtualiseringen en avgörande roll. Transistorns utveckling, som bland annat renderade i ett Nobelpris 1956, är instrumental för denna utveckling. Idag går vi alla runt med miljontals transistorer i våra fickor och i våra väskor som en självklar del av vår moderna, uppkopplade vardag! En baksida av den utvecklingen är dock att den innebär en ständigt ökande energiförbrukning. Med den nya effekttransistorteknologi som Mikael Östling nu utvecklat, tar transistorn ytterligare ett steg i utvecklingen, genom att effekttransistorer i kiselkarbid erbjuder en radikal minskning av vår globala energiförbrukning och en möjlighet att få ut avsevärt bättre verkningsgrad ur miljövänliga energikällor som sol- som vindkraft”.
– Det är det vi vill uppmärksamma med årets upplaga av SER-prize, säger Sten Jacobson, prisansvarig i SERs styrelse och juryns ordförande. Mikael Östling är med andra ord en mycket bra och inspirerande rollmodell för svenska Elektro/Data/IT-ingenjörer!
Prisutdelningen sker direkt efter SERs årsmöte, den 8 april, kl 18.00 på KTH i Stockholm.
Mikael Östling får förutom äran och en pris-statyett, en kontant prissumma på 20 000 kronor. Han kommer även att presentera sitt spännande forsknings- och utvecklingsarbete på SERs årsmöte.
Mikael Östling disputerade vid Uppsala universitet 1983 och har sedan 1984 varit verksam vid KTH där han innehar en professur i halvledarteknik. Under åren 2000 till 2004 ansvarade han för avdelningen för mikroelektronik och informationsteknik. Idag leder han avdelningen för integrerad kretsteknik och han var 2004 till 2012 dekan vid KTHs skola för informations och kommunikationsteknik.
Under 2005 var han med om att grunda TranSiC AB som 2011 fick en ”exit” när Fairchild Semiconductor köpte verksamheten.
Mikael Östlings forskarintressen ligger inom komponenter i kisel/kisel-germanium och processtekniker för mycket höga frekvenser liksom komponentteknik för halvledare med brett bandgap med speciell inriktning på applikationer av kiselkarbid i högeffektstillämpningar.

 

Comments are closed.