Sensornod med fokus på Norden

Från Rohm kommer nu sensornoden RoKiX, en nyckelkomponent i företagets nya IoT-plattform. Sensornoden integrerar en rad sensorer från Rohm och dotterföretaget Kionix. Noden kommunicerar via Bluetoothteknik från Nordic Semiconductor, medan mjukvaran är utvecklad i finska Uleåborg.

Jenna Virkkula, PR-ansvarig och Koki Okada, chef för Rohm Semiconductor i Uleåborg

Japanska Rohm har idag tre huvudsakliga produktlinjer, där IC-kretsar, med bland annat MEMS-enheter och sensorer, står för nästan halva omsättningen. Diskreta krafthalvledare, med en snabbt växande portfölj av kiselkarbidkomponenter, och passiva komponenter står för knappt 40 procent av omsättningen. Resten är i princip moduler av olika slag.
Men företaget har också en växande mjukvaruverksamhet, med drivrutiner, appar, AI-algoritmer och inte minst mjuk- och hårdvara för utvärderingskit. Den verksamheten startades 2014 i Uleåborg och dagens 17 utvecklare kan komma att växa kraftigt.
– Vi valde Uleåborg i konkurrens med en rad andra platser i världen, säger Koki Okada, chef för verksamheten i Uleåborg. Här fanns gott om välutbildade tekniker och efter många års samarbete med Nokia kände vi till platsen mycket väl. Det visade sig också vara en mycket lyckad satsning.
I Uleåborg utvecklas bland annat mjukvaran till sensornoden RoKiX och där är kunnandet inom mobiltelefoni en nyckelkomponent.
– Vi har drivrutiner och utvecklingsverktyg för Android, Windows och Linux och vi arbetar tillsammans med ARM på mbed-lösningar. Dessutom utvecklar vi AI-verktyg för maskininlärning och Big Data.
Mjukvarukunnandet är något som skiljer Rohm från många konkurrenter och Koki Okada tror på en kraftig expansion i Uleåborg.
– Där är vi inte ensamma. Många företag har dragit nytta av den tekniska kompetensen i Uleåborg, men det är fortfarande mycket lättare att hitta kompetenta tekniker där än på andra ställen i världen. Uleåborg är något av ett Silicon Valley i Norden.
Sensornoden RoKix är baserad på nRF52840-komponenten från Nordic Semiconductor. Den innehåller en 64 MHz ARM Cortex M4F-processor med en 2,4 GHz multiprotokollradio som bland annat klarar Bluetooth 5.
Sensornoden har sensorer från Kionix och Rohm. De kan mäta 3D-acceleration, 3D-magnetism, 3D-rotation, lufttryck och temperatur. Det går också att koppla till fler sensorer för att mäta hjärtfrekvens, ljus, färgtemperatur etc.
RoKiX är stor som en armbandsklocka och är avsedd som prototyp- och utvecklingsbas för IoT-lösningar. Tanken är att göra den tillgänglig via normala distributionskanaler (web). Priset beräknas hamna någonstans under 100 dollar i styckepris.

One Response to “Sensornod med fokus på Norden”

  1. Perhaps you should check t he text below the photo. I think there is no ”Justine Hörman” in the photo but Jenna Virkkula =)