Sensorer för vård blir nästa jättemarknad

En rapport från marknadsföretaget Yole Développement visar att marknaden för sensorer avsedda för vårdtillämpningar mer än fördubblas de närmaste fem åren. Orsaken är att en allt större del av vården sker i hemmen och det kräver nya övervakningsverktyg.


Mognadsfaser för olika komponenter inom vårdmarknaden

– Sensorer som från början utvecklats för andra marknader än medicinska tar nu steget över till hemvårdstillämpningar, säger Benjamin Roussel, projektansvarig för medicinteknologi hos Yole Développement. Den delen av sensormarknaden beräknas växa från 559 miljoner dollar 2013 till 1,2 miljarder dollar 2018.

Comments are closed.